“Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora”
NOVOSTI / -

Lagur Plodovi mora je objavio natječaj za Mjeru 3 “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora”

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 28.03.2022. godine i traje do 16.05.2022. godine.

POŠALJITE UPIT
Novosti / Objavljeni natječaji