NPOO – POVOLJNI KREDITI ZA ULAGANJA
NOVOSTI / -

Kreditiranje sredstava iz NPOO  – linija HBOR-a koja nudi:

Kamatna stopa: 0,4 % ili 0,8 %

  • za projekte koji su većinski usmjereni na zelenu ili digitalnu tranziciju te na komercijalizaciju RDI projekata iznosi 0,4% godišnje
  • za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost iznosi 0,8 % godišnje

Subvenciju kamatne stope do 75%:

  • za ulaganje u projekte zelene ili digitalne tranzicije kamatna stopa za korisnika kredita može biti umanjena do 75 %,
  • za ulaganja na posebna područja RH i ulaganja u RDI projekte do 65 %,
  • za ostala ulaganja kojima se povećava konkurentnost i otpornost do 50 %

 

POŠALJITE UPIT
Novosti / Objavljeni natječaji