HBOR program Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a
NOVOSTI / -
HBOR program Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a
Prihvatljivi korisnici:
– poduzetnici početnici:
– mladi poduzetnici:
– žene poduzetnice:
– poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
– poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).
❗️bez vlastitog učešća za kredite do 150 tisuća EUR
Kamatna stopa:
– 0,80% godišnje, fiksna
– 0,40% godišnje, fiksna, za ulaganja u:
zelenu tranziciju, i/ili
digitalnu tranziciju, i/ili
projekte utemeljene na RDI.
Visina kredita: od 100 do 500 tisuća EUR (poduzetnici početnici) ili do 1.000.000 EUR ostali
POŠALJITE UPIT
Novosti / Objavljeni natječaji